Aquestes són algunes de les organitzacions que ja han confiat en els consultors de transForma

TRANSFORMA PARTNERING

ÉS UNA EMPRESA DE CONSULTORIA D’ESTRATÈGIA I NEGOCI

APORTEM CONEIXEMENTS, MÈTODE DE TREBALL I EXPERIÈNCIA PER ACONSEGUIR EMPRESES ESTRATÈGICAMENT MÉS INTEL·LIGENTS

MILLORS RESULTATS
EQUIPS ALINEATS
REDUCCIÓ DE RISCOS
CONTROL DE SEGUIMIENT
DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS

AFRONTES CANVIS QUE REQUEREIXEN UNA REORIENTACIÓ ESTRATÈGICA DE LA TEVA ORGANITZACIÓ?

REPTES D’ORIGEN EXTERN

• Canvis inesperats en el mercat
• Aparició d’innovacions disruptives
• Impacte de l’economia digital
• Entrada de nous competidors

DESAFIAMENTS INTERNS

• Resultats insatisfactoris
• Reestructuració o adquisició
• Canvis en els equips executius
• Noves exigències en desenvolupament competencial

Treballarem conjuntament per interpretar i integrar aquests desafiaments aconseguint que es transformin en punts forts per la teva organització.

COM ACTUEM?

T’ajudem a reorientar la teva estratègia i a desenvolupar el full de ruta per implementar-lo eficientment, amb l‘objectiu d’afrontar els reptes i oportunitats que impacten en el teu negoci.

 

 

T’acompanyem en la implantació del pla, facilitant la gestió del canvi, el desenvolupament dels equips, l’impuls de la innovació i la eficàcia comercial, aportant en cada passa mètode, continguts i visió estratègica.

 

 EN QUÈ SOM ESPECIALISTES?

ESTRATÈGIA: Planificació Estratègica

Desenvolupament de plans estratègics i Gestió del Canvi

Desenvolupament de Plans Estratègics

Desenvolupament de Plans Estratègics

Establir la meta i traçar el full de ruta
+info
Desenvolupament de Plans Estratègics
Establir la meta i traçar el full de ruta
Alinear l'equip directiu consensuant la meta i els objetius estratègics a llarg termini. Definir les iniciatives i projectes que permetran assolir-los.
Diseny de Models de Negoci

Diseny de Models de Negoci

Monetitzar el producte o servei maximitzant el retorn
+info
Diseny de Models de Negoci
Monetitzar el producte o servei maximitzant el retorn
Explorar i seleccionar la millor opció per obtenir valor econòmic dels productes i serveis que conformen la proposta de valor.
Definició de Propostes de Valor

Definició de Propostes de Valor

Estructurar què oferim, a qui i perquè som una opció superior
+info
Definició de Propostes de Valor
Estructurar què oferim, a qui i perquè som una opció superior
Definir amb precisió quin producte o servei ofereix l'empresa, a quin públic objetiu va dirigit, quins problemes resol, com es diferencia i qui és la principal competència.
Estratègies de Go-to-Market

Estratègies de Go-to-Market

Arribar als clients de manera efectiva
+info
Estratègies de Go-to-Market
Arribar als clients de manera efectiva
Arribar a la ment del públic objectiu asegurant la visibilitat dels productes i serveis de l'empresa dándose a conocer, ser la opció preferida i aconseguir nous clients.
Gestió del Portfoli de Projectes Estratègics

Gestió del Portfoli de Projectes Estratègics

Optimitzar la gestió d'una cartera de projectes
+info
Gestió del Portfoli de Projectes Estratègics
Optimitzar la gestió d'una cartera de projectes
Assegurar la gestió òptima dels projectes en curs i l'alineament dels equips a través de processos de priorització i una asignació de recursos transparent i objectiva.
Acompanyament de Plans Estratègics

Acompanyament de Plans Estratègics

Assegurar l'execució i rellevància en el temp d'un pla estratègic
+info
Acompanyament de Plans Estratègics
Assegurar l'execució i rellevància en el temp d'un pla estratègic
Mantenir el focus de l'equip directiu en l'execució i posada al dia del pla estratègic, convinant de manera sostenible les activitats de tipus operatiu i les estratègiques.
Disseny de Processos de Canvi

Disseny de Processos de Canvi

Definir i liderar processos de canvi de manera estructurada i eficaç
+info
Disseny de Processos de Canvi
Definir i liderar processos de canvi de manera estructurada i eficaç
Definir un estat futur desitjable a partir de l'actual, identificant els gaps a gestionar i parant especial atenció als processos de comunicació i d'alineament de l'organització.
Acompanyament de Processos de Canvi

Acompanyament de Processos de Canvi

Guiar i assessorar els processos de canvi organitzatius i de negoci
+info
Acompanyament de Processos de Canvi
Guiar i assessorar els processos de canvi organitzatius i de negoci
Assegurar una execució òptima de totes les fases d'un procés de canvi, minimitzant l'impacte negatiu en els resultats i evitant disrupcions innecesàries.

EQUIPS

Cohesió i productivitat

Lideratge Adaptatiu
Lideratge Adaptatiu
Inspirar confiança i impulsar el canvi
Crear un clima de confiança, establir una meta compartida i impulsar el canvi dins de l'organització
Feedback i Coaching
Feedback i Coaching
Dialogar fomentant la millora contínua
Establir un diàleg amb els col·laboradors que fomenti la reflexió i el desig per millorar i assolir resultats superiors
Reunions Eficaces
Reunions Eficaces
Assegurar que les reunions assoleixin els resultats esperats
Liderar reunions en les que els participants senten que s'ha fet un bon ús del seu temps, assolint-se els resultats esperats.
Delegació Eficaç
Delegació Eficaç
Distribuir tasques desenvolupant les habilitats dels col·laboradors
Assignar tasques i projectes cedint autoritat i responsabilitat als membres de l'equip.
Gestió del Conflicte
Gestió del Conflicte
Reconduir les tensions i resoldre les diferències
Entendre la dimensió emocional i racional dels conflictes i arribar a acords en els que totes les parts senten que han guanyat.
Confiança i Confiabilitat
Confiança i Confiabilitat
Fomentar la confiança entre els membres de l'equip
Impulsar el desig de col·laboració en l'equip a través de la confiança, fomentant una presa de decisions més àgil i compartida.
Gestió del Temps
Gestió del Temps
Maximitzar la productivitat personal gestionant el temps i els recursos de manera eficaç
Identificar els factors que impacten en el rendiment personal incorporant hàbits per millorar tant la propia productivitat com el benestar físic i intel·lectual.
Resolució de Problemes
Resolució de Problemes
Incorporar mètode per fer front als obstacles
Aprendre a aprofundir en les causes dels problemes i a resoldrels de manera estructurada a través d'un ampli ventall de metodologies
Presa de Decisions
Presa de Decisions
Afrontar les decisions amb lògica i estructura
Incorporar consistència i ordre al procés de presa de decisions en funció de la situació, urgència i resultats esperats.

INNOVACIÓ

Impuls a l’emprenedoria

Tallers d'inspiració per Directius
Tallers d'inspiració per Directius
Entendre les oportunitats i amenaces davant les startups i l'impacte de les tecnologies digitals
Aportar una mirada al negoci fora de lo ja conegut, descubrint les oportunitats i amenaces de la irrupció de noves tecnologies, players i startups i el seu impacte a llarg termini en el compte de resultats.
Innovation&Startup radar i scouting
Innovation&Startup radar i scouting
Donar respostes a nous reptes de negoci a través de startups i noves tecnologies
Facilitar el contacte amb start-ups amb alt potencial per donar resposta a reptes i oportunitats del negoci, incloent la seva aportació real de valor, a través de la metodologia SBI (Startup Based Innovation).
Models col·laboratius amb startups
Models col·laboratius amb startups
Dissenyar i implementar estratègies per atreure les millors startups
Definir el 'per a què' i el 'com' donar solució als reptes de negoci, a través de la inversió en start-ups i de la incorporació de talent emprenedor, aplicant l'enfoc més adequat per cada situació.
Intra-Emprenedoria i innovació
Intra-Emprenedoria i innovació
Detectar i desenvolupar el talent emprenedor per accelerar els processos d'innovació
Desenvolupar programes de formació en eines de la innovació com Lean startup, Design Thinking o AcceleratedInnovationTM i programes d'acompanyament per incorporar l'agilitat i l'eficiència dels emprenedors.
Open Innovation
Open Innovation
Definir i implantar estratègies d'innovació més enllà de l'empresa Definir i implantar estratègies per accelerar la innovació implicant clients, proveidors, startups, centres d'investigació, universitats, experts, ...
Metodologies Lean Startup i Agile
Metodologies Lean Startup i Agile
Integrar metodologies centrades en la creació de valor pel client
Facilitar l'adopció de les metodologies Lean Startup y Agile en empreses tradicionals amb objecte de generar noves propostes de valor pel client de forma més ràpida i eficient.
Models de Gestió de la innovació
Models de Gestió de la innovació
Posar ordre i sistematitzar la innovació
Establir objetius d'innovació i implantar processos de gestió, eines, recursos i indicadors per garantitzar que la organizació obtingui el màxim dels recursos dedicats a la innovació.

VENDES

Eficàcia comercial

Venda Telefònica
Venda Telefònica
Optimitzar resultats comercials amb una atenció telefònica intel·ligent
Desenvolupar les capacitats dels tele-venedors superant els obstàcles propis del mig i possibilitant una major tassa d'èxit, tant de primera venda, com de venda augmentada i de venda creuada.
Venda Consultiva
Venda Consultiva
Convertir-se en un veritable venedor-assessor de confiança dels clients
Desgranar les fases del procés de venda des d'una perspectiva consultiva per identificar les veritables necessitats del client, tant conegudes com subjacents, donant-los resposta adequada i posicionant al venedor com un veritable assessor de confiança.
Venda Estratègica
Venda Estratègica
Saber vendre a clients complexos
Aportar mètode i estructura per fer front a vendes complexes a través d'una millor comprensió de diversos elements com rols i influencies de cada interlocutor, factors clau d'èxit, interessos i guanys, etc.
Negociació Comercial
Negociación Comercia
Assolir acords superiors amb els clients
Millorar les capacitats de negociació dels venedors a través del mètode Harvard, referent mundial, a través del qual s'assoleixen resultats superiors fomentant-se al mateix temps les relacions a llarg termini amb els clients.
Comunicació Persuasiva
Comunicació Persuasiva
Persuadir i influir positivament en els clients
Aprofitar els últims avanços en neurociència aplicada a la comunicació per desenvolupar una major capacitat d'influència i entendre la manera en que els diferents estils de personalitat intervenen en el context de la venda.
Construcció de Plans de Marketing
Construcció de Plans de Marketing
Desenvolupar estratègies de marketing per assolir els objetius de venda
Disenyar, planificar i implementar programes i accions de marketing on-line i off-line orientades a fomentar el coneixement de la nostra proposta de valor, establiment de posicions de preferència i fidelitzant el nostre públic objetiu.
Intel·ligència Emocional per la venda
Intel·ligència Emocional per la venda
Entendre l'impacte de les emocions en el procés de venda
Aprendre a identificar les emocions propies i dels clients que intervenen en el procés de venda i interpretar-les adequadament amb l'objetiu de que no suposin un bloqueig per la presa de decisions dels clients.
Desenvolupament i Direcció d'Equips
Desenvolupament i Direcció d'Equips
Conèixer les dimensions i funcions clau d'un líder de vendes
Entendre i profunditzar en els 3 àmbits claus de la direcció comercial, a) el lideratge dels equips de venda b) la relacio amb els clients i c) la gestió de les xifres de negoci, comprenent per cada una d'elles les responsabilitats, tasques i habilitats necessàries per assolir l'èxit.
Acompanyament i Coaching Comercial
Acompanyament i Coaching Comercial
Treure el màxim partit als acompanyaments i conversacions amb l'equip de vendes
Incorporar mètode i estructura als acompanyaments i visites de camp amb venedors, empleant la capacitat d'observació i l'empatia per establir diàlegs que fomenten la reflexió i el desig de millora dels vendedors.

 

El nostre principal valor radica en que hem estat directius d’èxit abans que consultors i coneixem en primera persona els riscos i dificultats pels que travessa una organització davant d’un canvi de rumb.

Enriquim els continguts i mètodes que apliquem amb una visió estratègica basada en l’experiència i ens convertim així en el millor aliat quan es tracta de recórrer el camí del canvi.

 

Amb l’objectiu de crear un impacte positiu i durador en la organització, apliquem els següents principis:

ENTREGA: treballem amb intensitat, iniciativa i diligència

CONFIANÇA: construïm relacions de llarg recorregut basades en la mútua confiança

LLEIALTAT: actuem amb respecte i fidelitat als interessos dels nostres clients

COMPROMÍS: complim les nostres promeses

SOLVÈNCIA: sempre ens recolzem en mètodes i coneixements contrastats

DISCRECIÓ: tractem la informació amb estricta confidencialitat

info@transformapartnering.com - (+34) 931 004 674
OFICINA BARCELONA - EDIFICI BERTELSMANN
Travessera de Gràcia, 47-49; Planta 2
08006 Barcelona

 

En el nostre BLOG hi trobaràs informació d’actualitat, testimonis de clients, tendències empresarials, recomanacions, casos pràctics i molt més.