INCASÒL presenta el seu Pla Estratègic 2017-2020

El passat mes d’octubre, es publicava el Pla Estratègic 2017-2020 d’ INCASÒL (Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya).

Segons paraules del propi Damià Calvet i Valera, director de l’organització, es tracta d’un document ambiciós que servirà d’orientació als treballadors d’INCASÒL. És també la seva carta de presentació a la societat, i al tractar-se d’una empresa pública, constitueix l’autèntic motor de tots els seus projectes i activitat.

El Pla Estratègic d’INCASÒL no s’ha improvisat; és fruit de l’esforç de diversos anys i en la seva definició i implementació segueixen participant activament els consultors de transForma Jordi PONS  i  Juan MARCOS, aportant el seu mètode de treball i els seus coneixements.

 

Estic satisfet de la feina feta per donar-li forma al Pla Estratègic i m’agradaria agrair a tots aquells que han col·laborat aportant el seu talent i les ganes al servei de tots nosaltres” diu Damià Calvet.

 

El procés comença l’any 2015, quan INCASÒL inicia una nova etapa amb la planificació i implementació del Projecte Impuls. Els consultors de transForma s’incorporen al procés el 2017 i la seva col·laboració es concreta en diverses jornades de facilitació i seguiment en les que hi van participar unes 40 persones, els principals executius i coordinadors de l’Institut Català del Sòl.

Entre d’altres, destaquem les següents sessions:

 

Definició Estratègica. La primera sessió estratègica facilitada per transForma va tenir lloc l’octubre de 2016, amb l’objectiu d’actualitzar la visió, missió i valors que inspiren a INCASÒL.

Planificació Estratègica. Al maig de 2017, va tenir lloc una nova sessió en la que els directors i coordinadors d’INCASÒL van definir els pilars i objectius estratègics, així com un mapa de projectes i iniciatives que s’integren en el Pla Estratègic de l’organització.

Priorització y escalat. Les 50 iniciatives que integren el pla estratègic s’analitzen des d’una perspectiva temporal i de prioritat, definint pressupost i calendari al setembre de 2017.

Descàrrega en PDF: Plà estratègic INCASÒL 2017-2020

 

 

A partir d’ara, la col·laboració dels consultors de transForma envers al procés continuarà amb sessions de revisió semestral i amb el seu acompanyament i seguiment en les reunions habituals dels directius de l’organització.